Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.1.13

3.1.13 Gevinst andre finansprodukter

Gjeld for inntektsåret 2019

Denne posten kan være forhåndsutfylt med følgende finansielle instrumenter handlet gjennom Oslo Børs/VPS eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner: 

ETN (Exchange Traded Notes)
Warrants
Tegningsretter
Kursgevinst Valutalån

Denne posten skal også brukes til å innrapportere finansprodukter som ikke står i skattemeldingen. Når du går inn og velger legg til i post 3.1.13 vil skjema RF-1159 åpne seg. I RF-1159 har du en nedtrekksmeny der du velger hvilket finansprodukt du skal innrapportere. Dersom finansproduktet ikke står på listen velger du nederste valg som er andre verdipapirer/finansprodukter.

Gjeld posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • gevinster i ETN-er, warrants, tegningsretter og/eller valutalån som er handlet gjennom Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) eller andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.
  • gevinster i ETN-er, warrants, tegningsretter og/eller valutalån som er handlet utenfor Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) (enten i Norge eller utlandet) eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.
  • Finansprodukter som ikke står i skattemeldingen

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Posten er kan være forhåndsutfylt og baserer seg på hva som har blitt innrapportert fra VPS/banken(e), så sjekk at alt er korrekt. Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du mottar fra Verdipapirsentralen (VPS) eller banken(e) i januar.

Hvis beløpet er feil eller mangler, må du føre korrekt beløp i -skattemeldingen. Du bør også kontakte finansinstitusjonen(e) du har handlet gjennom for at årsoppgaven skal bli korrekt.

Denne posten skal også brukes til å innrapportere finansprodukter som ikke står i skattemeldingen. Når du går inn og velger legg til i post 3.1.13 vil skjema RF-1159 åpne seg. I RF-1159 har du en nedtrekksmeny der du velger hvilket finansprodukt du skal innrapportere. Dersom finansproduktet ikke står på listen velger du nederste valg som er andre finansprodukter/instrumenter.

Dersom posten ikke er forhåndsutfylt, mangler informasjon eller inneholder feil beløp må du føre opp produktnavn (evnt. annen relevant informasjon) og gevinst. Dersom posten gjelder valutalån må du også føre opp bankens navn.

Du må også føre opp årsak til hvorfor du endrer posten.

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.