Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.1.14

3.1.14 Skattepliktig avkastning eller kundeutbytte

Gjeld for inntektsåret 2019

Denne posten er forhåndsutfylt og viser hva du har mottatt i skattepliktig avkastning eller kundeutbytte, for eksempel fra Gjensidige.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Posten er normalt utfylt med utbytte eller avkastning. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av leverandør(ene), så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra leverandøren i januar.

Hvis beløpet er feil, må du selv endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte leverandøren for at årsoppgaven skal bli riktig.

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.