Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.1.7

3.1.7 Skattepliktig utbytte på aksjer, verdipapirfond aksjedel (RF-1159) og utbytte på aksjer i NOKUS-selskap (RF-1246)

Gjeld for inntektsåret 2019

I denne posten fører du opp utbytte på norske og utenlandske aksjer eller verdipapirfond aksjedel som ikke står i skattemeldingen. 

Norske banker og finansinstitusjoner skal rapportere inn til skatteetaten ditt skattepliktige utbytte på utenlandske aksjer. Dette skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Gjeld posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • utbytte på aksjer i norske og utenlandske selskaper
  • utbytte på norske og utenlandske verdipapirfond
  • utbytte på aksjer i NOKUS-selskap

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Utbytte på aksjer og verdipapirfond fra Norge og utlandet

Har du mottatt utbytte på aksjer og/eller aksjefond som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal du fylle ut skjemaet RF-1159.

Bruk "legg til post" i skattemeldingen og velg post 3.1.7. Denne posten leder deg til skjemaet RF-1159. Vær oppmerksom på at dersom du har utdeling fra kombinasjonsfond (aksje og rentepapirer), skal du splitte utdelingen i aksjeutbytte og renter. Rentedelen føres i post 3.1.2. Grunnen til at du må splitte er at det er ulike skattesatser for hhv aksje- og renteinntekter.

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.