Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: standardfradrag for utenlandske arbeidstakere

Gjeld for inntektsåret 2020

Fra og med 01.01.2019 (skattemeldingen for 2019) er retten til standardfradrag begrenset til kun å gjelde utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere.

Posten brukes også til noen andre fradrag.

Gjeld posten meg?

Hvis du er utenlandsk arbeidstaker og er skattepliktig til Norge for lønnsinntekt, kan du i skattemeldingen for 2018 kreve standardfradrag for utenlandske arbeidstakere

Fra og med 01.01.2019 er retten til standardfradrag begrenset til kun å gjelde utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere.

Du kan kreve standardfradrag for alle år du ikke anses som skattemessig bosatt i Norge. Har du oppholdt deg i Norge så lenge at du har blitt skattemessig bosatt, kan du kreve standardfradrag for de to første inntektsårene du er skattepliktig som bosatt i Norge.

Du blir regnet som skattemessig bosatt i Norge fra og med det året oppholdet ditt i Norge overstiger:

  • 183 dager i en 12-månedersperiode eller
  • 270 dager i en 36-månedersperiode

Standardfradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt (post 2.1) og maksimum 40 000 kroner pr år. Dette er et fradrag på inntekten din, og inntekten brukes for å regne ut skatten din.

Du må enten velge standardfradrag eller faktiske kostnader. Ikke begge deler.

I tillegg til standardfradrag får du:

  • minstefradrag - beregnes av brutto arbeidsinntekt
  • personfradrag - bunnfradrag ved skatteberegningen

Du kan også ha krav på:

Er du statsborger i et EU/EØS-land kan du også ha krav på fradrag for tilskudd til en pensjonsordning i et annet EU/EØS-land.

Satsar og nøkkeltal

Standardfradraget for utenlandske arbeidstagere er 10 prosent av inntekten i post 2.1, men maksimalt 40 000 kroner. Dette er et fradrag på inntekten din, og inntekten brukes for å regne ut skatten din.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Du må føre inn 10 prosent av summen som står i post 2.1, men maksimalt 40 000 kroner.

Se hvordan man endrer standardfradraget.

Dokumentasjonskrav:

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Du må kunne dokumentere opphold/antall dager i Norge, for eksempel i form av kopi av arbeidskontrakt, eller bankutskrifter som viser kontobevegelser i perioden.