Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Forvaltningskostnader aksjesparekonto, fondskonto og verdipapirfond

Gjeld for inntektsåret 2020

Gjeld posten meg?

Har du hatt forvaltningskostnader knyttet til aksjesparekonto, fondskonto eller verdipapirfond kan du føre kostnaden til fradrag her i post 3.3.7 under "Forvaltningskostnader aksjesparekonto, fondskonto og verdipapirfond"

Feltet er normalt forhåndsutfylt med opplysninger vi har fått fra tilbyderen eller kontoføreren din. Er feltet ikke forhåndsutfylt, legger du inn de fradragsberettigede kostnadene dine som er direkte knyttet til finansproduktet ditt.

Dette feltet dekker  kostnader som tilbyderen, kontoføreren eller forvalteren har belastet deg for direkte fra en bankkonto som er på utsiden av aksjesparekontoen, verdipapirfondet/fondskontoen.

Andre fradragsberettigede kostnader du har hatt til abonnementer, programvare, plattformavgift og deltakelse på generalforsamlinger legger du også inn her.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

I posten fører du opp beløpet og hva det gjelder.

Dokumentasjonskrav:

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.