Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

Gjeld for inntektsåret 2020

Tilskudd til institutt som driver vitenskapelig forskning under medvirkning fra staten, kan du føre fradrag for i denne posten. Posten brukes også til andre fradrag som ikke dekkes av andre poster.

Gjeld posten meg?

Har du gitt tilskudd til institutt som driver vitenskapelig forskning under medvirkning fra staten, kan du få fradrag for tilskuddet. Tilskudd til yrkesopplæring som kan ha betydning for din virksomhet, gir også rett til fradrag. Tilskudd er vanligvis innrapportert av instituttet.

Satsar og nøkkeltal

  • Tilskudd opptil 10 000 kroner får du fullt fradrag for
  • Fradrag utover 10 000 kroner er begrenset til 10 prosent av din alminnelige inntekt før særfradrag og før fradrag for tilskuddet
  • Instituttet som driver forskning eller yrkesopplæring må være godkjent av Skatteetaten. Liste over godkjente og vitenskapelige institusjoner.

Du kan kreve fradrag for tilskudd i tillegg til fradrag for gave til frivillig organisasjon.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Tilskudd er vanligvis innrapportert av instituttet. Er tilskuddet ikke forhåndsutfylt, må du føre beløpet i post 3.3.7 Tilskudd til vitenskapelig forskning.

Dokumentasjonskrav:

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.