Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Tap ved salg av andeler i norsk-kontrollerte utenlandske selskap mv i lavskatteland - NOKUS (RF-1246)

Gjeld for inntektsåret 2020

Tap ved salg av andeler i norsk-kontrollerte utenlandske selskap mv i lavskatteland føres i denne posten. Posten brukes også til andre fradrag som ikke dekkes av andre poster.

Gjeld posten meg?

Dette gjelder for alle som har solgt andel i NOKUS-selskap og har beregnet tap i RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS post 840.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.