Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Årsavgift på VPS-konto, leie av bankboks mv

Gjeld for inntektsåret 2020

Fradrag for årsavgift på VPS-konto eller leie av bankboks kan du føre i denne posten.  

Gjeld posten meg?

Har du en VPS-konto (Verdipapirsentralen ASA) der du betaler årsavgift, kan du føre kostnaden til fradrag i post 3.3.7.

Har du verdipapirer som du oppbevarer i bankboks og verdipapirene kan gi skattepliktig inntekt, kan du føre leieutgiftene til fradrag i post 3.3.7.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

I posten fører du opp beløpet og hva det gjelder.

Dokumentasjonskrav:

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dokumentasjon for kostnader til årsavgift for VPS-konto mv, kan du vise med kvittering.