Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Inntektsfradrag fra Gevinst og tapskonto (RF-1219)

Gjeld for inntektsåret 2020

Fradrag fra Gevinst og tapskonto (RF-1219) føres i denne posten. Posten brukes også til andre fradrag som ikke dekkes av andre poster.

Gjeld posten meg?

Dette gjelder for alle som har et tap som fradragsføres over flere år gjennom RF-1219 Gevinst og tapskonto. Beregnet fradrag går fra av post 15b.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.