Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Fradragsføring av positiv saldo (RF-1084)

Gjeld for inntektsåret 2020

Fradrag fra Avskriving (RF-1084) føres i denne posten. Posten brukes også til andre fradrag som ikke dekkes av andre poster.

Gjeld posten meg?

Dette gjelder for alle som har et tap som fradragsføres over flere år gjennom RF-1084 Avskriving. Beregnet fradrag går fram av post 110.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Dokumentasjonskrav:

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.