Viktig informasjon

Hjelpa på denne sida gjeld dei få som framleis leverer skattemeldinga i gammalt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldinga er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldinga er inndelt i tema. Ho har eigne hjelpesider. Sjå oversikta vår med hjelp til tema i skattemeldinga.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Del 3

Poster i skattemeldingens del 3

Skriv inn post eller emne