Viktig informasjon

Hjelpa på denne sida gjeld dei få som framleis leverer skattemeldinga i gammalt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldinga er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldinga er inndelt i tema. Ho har eigne hjelpesider. Sjå oversikta vår med hjelp til tema i skattemeldinga.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Del 3

Poster i skattemeldingens del 3

Skriv inn post eller emne