Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skriv ut skattemeldingen på papir

Ønsker du å lagre skattemeldingen som en fil eller skrive ut en kopi av skattemeldingen på papir kan du logge inn i Altinn, hente den ned som en PDF og skrive den ut.

Du finner den i Min meldingsboks/Årets Skattedokumenter under navnet Tilsendt skattemelding.

Etter innlogging ser det slik ut:

  1. Hvis du vil se på skattemeldingen elektronisk, klikk på "Endre og levere skattemeldingen".
  2. Hvis du vil skrive ut skattemeldingen, klikk på "Tilsendt skattemelding" for å se på, lagre eller skrive ut tilsendt PDF-versjon av skattemeldingen.


Har du endringer, så anbefaler vi at du endrer og leverer skattemeldingen elektronisk. Ellers får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august. Slik endrer du skattemeldingen.