Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hvem mottar hvilke typer skattemelding?

Oversikt over hvem som mottar hvilke skattemeldingstyper for personer og personlig næringsdrivende.

Det lages to typer skattemeldinger:

 

Oversikt over hvem som mottar hvilke skattemeldingstyper

Skattemelding for lønnstakere og pensjonister Skattemelding for næringsdrivende
Lønnsmottakere X  
Selvstendig næringsdrivende   X
Skattyter med ANS/KS andel    X
Lottakere m/båt    X
Lottakere u/båt  X  
Innberetning på utbetaling til selvstendig næringsdrivende uten fast driftssted under 50 000 kr X  
Innberetning på utbetaling til selvstendig næringsdrivende uten fast driftssted over 50 000 kr    X
Skattemanntallsgr 30 (bosatt i utlandet, skattepl. forhold som for eksempel eiendom i Norge) X  
Skattemanntallsgr 70 (diplomater mv.)  X  
Svalbard X  
Inntekt fra skiferbrudd i Alta    X
Pensjonister bosatt i utlandet som får pensjon fra Norge X  
Næringsdrivendes ektefeller som har fått overført person- og næringsinntekt fra ektefelle X  

 

Næringsdrivende

Næringsdrivende skattytere med brutto driftsinntekt som ikke overstiger 50 000 kr, kan i mange tilfeller slippe å levere næringsoppgave.

Nye næringsdrivende, personer som er registrert i mva-registeret og deltakere i selskap med deltakerfastsetting, får tilsendt skattemelding for næringsdrivende for 2018.

Personer som har registrert seg i enhetsregisteret i løpet av 2018, får tilsendt skattemelding for næringsdrivende.

Alle som mottar skattemelding for næringsdrivende, uansett selskapsform, må levere elektronisk

Skal du levere skattemeldingen for næringsdrivende, bør du sjekke hvilken leveringsform som passer best for deg.

Hvem får skattemeldingen elektronisk?

Alle som har registrert kontaktinformasjon hos en offentlig aktør vil få skattemeldingen kun elektronisk, med mindre de har reservert seg på Norge.no. Fjern reservasjon eller reserver deg på Norge.no

Alle næringsdrivende får skattemeldingen elektronisk og må levere den innen 31. mai.

Hvem får skattemeldingen på papir, og når kommer den?

Om du har reservert deg eller tilhører den gruppen som ikke har tatt stilling til om du skal være elektronisk bruker eller reservere deg, får du tilsendt skattemeldingen på papir. Skatteetaten sender ut skattemeldingen på papir fra 4. april.

Frist for levering er 30. april for lønnstakere og pensjonister, uansett leveringsmåte.