Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

KID for tilleggsforskudd og forskuddsskatt

Her kan du som privatperson eller enkeltpersonforetak lage KID-nummer for tilleggsforskudd og forskuddsskatt.

Husk å velge riktig inntektsår.

*Alle felt er obligatoriske

Skatteart

Skal du innbetale tilleggsforskudd for å unngå å måtte betale renter på restskatt du har fått i skattemeldingen for 2019, må du velge 2019 som år i nedtrekkslisten over.

Vær nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Hvis nummeret er feil, kan innbetalingen bli forsinket.

Du betaler til kontonummeret til skatteoppkreveren i din kommune.