Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

KID for tilleggsforskudd og forskuddsskatt

Her kan du lage KID-nummer for tilleggsforskudd og forskuddsskatt.

Husk å velge riktig inntektsår.

Skatteart

Vær nøye med å skrive KID-nummeret riktig når du skal betale. Hvis nummeret er feil, kan innbetalingen bli forsinket.

Du betaler til kontonummeret til skatteoppkreveren i din kommune.