Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Se dine krav og betalinger

Tjenesten "Mine krav og betalinger" gir deg en oversikt over gjeld, tilgodebeløp og inn-/utbetalinger mellom deg og Skatteetaten. Vær oppmerksom på at det kan ta noen dager før denne oversikten over inn-/utbetalinger er oppdatert.

Logg inn og se dine krav og inn-/utbetalinger

Se dine krav og betalinger

Tjenesten gir deg en oversikt over følgende:

  • alle inn- og utbetalinger mellom deg og skattemyndighetene
  • alle krav som er under fire år gamle, samt eldre krav dersom de fortsatt ikke er betalt
  • betalingsdetaljer for krav og inn- og utbetalinger

Du vil ikke se forskuddstrekk (skattetrekk i lønn fra arbeidsgiver) i denne oversikten. Vær også oppmerksom på at det kan ta et par dager før eventuelle innbetalinger er tilgjengelig i oversikten over inn-/utbetalinger.

Jeg trenger en konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

  • Kontoutskriften – reskontro – viser alle inn- og utbetalinger for en valgt periode. Du får oversikt over innbetalinger som er gjort, og hvilke krav som har blitt dekket.
  • Saldoutskriften viser hvor mye du skylder eller har til gode per i dag.

Dersom du mener det er feil eller uoverensstemmelser i din oversikt, må du ta kontakt med oss.