Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Se skatteoppgjøret ditt

Når skatteoppgjøret er klart kan du se om du får penger igjen eller må betale.

Dersom du har fått varsel frå oss, kan du logge inn for å sjå skatteoppgjeret ditt

Sjå skatteoppgjeret ditt

Når kommer skatteoppgjøret?

De første skatteoppgjørene var klare 20. juni. Etter det er det løpende oppgjør fra 15. august til 23. oktober.

Vi varsler deg når skatteoppgjøret ditt er klart. Elektroniske brukere får varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig via e-post eller SMS.

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, verken på skattekontoret, per telefon eller per chat.

Jeg har ikke fått skatteoppgjøret mitt

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt. For eksempel:

  • Du leverte skattemeldingen på papir
  • Du er næringsdrivende eller gift med en næringsdrivende
  • Du søkte om utsettelse
  • Du er tatt ut til tilfeldig kontroll

Noe er feil i skatteoppgjøret mitt

Hvis du oppdager feil i skatteoppgjøret ditt, skal du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen og sende den inn på nytt.

Tilgodebeløp - få igjen penger 

Har du penger til gode, utbetales disse innen 3 uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt.

Restskatt - må betale penger 

Fristen for å betale restskatten er 3 uker etter du mottok skatteoppgjøret. Hvis du fikk skatteoppgjøret i juni, har du imidlertid frist til 20. august.

Hvis du betaler restskatten innen 31. mai slipper du renter på restskatten.

 

Dersom du har valt å få tilskot til energitiltak frå ENOVA som ein del av skatteoppgjeret, blir dette avrekna mot skatteoppgjeret for i fjor. Spørsmål om ordninga rettast til ENOVA.

  • Skatteoppgjer for tidlegare år
    Skatteoppgjer for tidlegare år finn du under "Innboks" i Altinn.
  • Skatteoppgjer til avdøde
    Skatteoppgjeret blir sendt ut på papir dersom det er registrert ein c/o-adresse på den avdøde. Det blir ikkje lagt ut på Altinn. Dersom du ønskjer å få tilsendt skatteoppgjeret til den avdøde, må du melde postadressa til den attlevande ektefellen eller arvingar til Folkeregisteret etter dei same reglane som gjeld for skattemeldinga. Les meir om korleis du går fram.