Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hvorfor har jeg ikke fått skatteoppgjør?

I år får de aller fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i løpet av april, mai og juni. 

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får skatteoppgjøret ditt, verken på skattekontoret eller per telefon.

Hvis du ikke har fått skatteoppgjøret ditt innen 24. juni får du oppgjøret tidligst 19. august. Deretter er det løpende oppgjør frem til slutten av november.

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt.

For å si det enkelt er det slik at jo mer komplisert skattemelding du har, og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den.

Hvis du ikke har fått skatteoppgjøret ditt, kan det blant annet være fordi:

 • Det er bare de som leverer ny skattemelding som kan få skatteoppgjøret før 24. juni.
 • Du leverte skattemeldingen på papir
 • Du har sendt inn vedlegg til skattemeldingen
 • Du er næringsdrivende eller gift med en næringsdrivende. 
 • Du søkte om utsettelse
 • Du er tatt ut til tilfeldig kontroll. Skatteetaten tar stikkprøver, og disse er altså tilfeldig valgte skattemeldinger.
 • Du har ikke oppgitt alle nødvendige boligopplysninger i skattemeldingen din. Du kan endre/legge inn opplysninger og sende inn skattemeldingen på nytt.
 • Du betaler kildeskatt på pensjon. Du får oppgjøret ditt til slutt, i oktober. 
 • Du er upersonlig skattyter (for eksempel et aksjeselskap). 
 • Du er utenlandsk arbeidstaker og har kildeskatt på lønn. Vi sender deg en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert. Du mottar skattekvitteringen året etter inntektsåret.
 • Du har krevd særfradrag for liten skatteevne.
 • Skatteetaten trenger mer dokumentasjon fra deg, f.eks. på utlandsforhold eller næringsinntekter
 • Skatteoppgjøret ditt er klart, men du er oppført med feil kontaktinformasjon og har derfor ikke fått varsel. Sjekk din kontaktinformasjon på Min side.
 • Ektefellen din får skatteoppgjøret sent. Ektefeller får ikke skatteoppgjøret sitt før begges skattemeldinger er ferdig.

Hvis du ikke har fått utbetalt skatten du har til gode

 • Du skylder penger til stat/kommune fra tidligere. Skattepenger du har til gode kan bli brukt til å betale ned på det du skylder. Les mer om motregning.
 • Pengene er utbetalt til en annen konto enn du forventet, eller de er sendt på utbetalingskort. Du kan sjekke på Min side hvordan vi betaler ut til deg.
 • Du hadde ikke skatt til gode i år. Foreløpig skatteoppgjør som vises i skattemeldingen, er ikke endelig og kan bli endret. Du får ikke utbetalt noe hvis du ikke har penger til gode. Sjekk skatteoppgjøret ditt for å se om du har restskatt eller skatt til gode.