Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-3.3 § 3-3 annet ledd – § 3-2 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende

Etter annet ledd gjelder § 3-2 annet, tredje og fjerde ledd tilsvarende. Unntaket for alternativ behandling gjelder således også tjenester og varer som omsettes som naturlig ledd i omsetningen, formidling og utleie av arbeidskraft for utøvelse av alternativ behandling samt utleie av utstyr, tilgang til pasientportefølje og lignende til næringsdrivende som yter alternativ behandling på nærmere vilkår. Se henholdsvis kap. 3-2.3, kap. 3-2.4 og kap. 3-2.5.