Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-2.1 Forarbeider og forskrifter

6-2.1.1 Forarbeider

  • Lov 18.12.2015 nr. 118 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven): Prop1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst.4 L (2015–2016)

6-2.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 6-2-1