6-7.4 § 6-7 annet ledd – Omsetning av batterier til kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift

Ved lov 13. desember 2013 nr. 128 ble det også innført et merverdiavgiftsfritak ved omsetning av batterier til elbiler. Definisjonen er inntatt i FMVA § 6-7-2.