Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

7-9.1 Forarbeider og forskrifter

7-9.1.1 Forarbeider

  • Lov 20.12.2016 nr. 116 om endringer i lov 19.06.2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven): Prop. 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017 og Inns. 4 L (2016-2017)

7-9.1.2 Forskrifter

  • Forskrift 26.01.2017 nr. 76 Delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 3-31, § 6-36 og § 7-9