§ 16-2 tredje ledd

Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser.

Det er gitt en generell hjemmel for Finansdepartementet til å gi forskrift om overgangsbestemmelser. Se skatteforvaltningsforskriften § 16-2-1 flg.