§ 7-10 første ledd bokstav f

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

f) Enova om beløp som skal gis som avregningsfradrag for ENØK-tiltak på egen bolig

Opplysningsplikt for Enova

Enova skal automatisk gi opplysninger til skattemyndighetene om beløp som skal gis som avregningsfradrag for ENØK-tiltak på egen bolig. Bestemmelsen er en videreføring av ligningsloven § 6-11. Se forskrifter i skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel G.

§ 7-10-26 Hvem som har opplysningsplikt

Enova skal gi opplysninger etter bestemmelsene i § 7-10-27 til § 7-10-29.

§ 7-10-27 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding per mottaker av tilskudd som skal gis som avregningsfradrag for ENØK-tiltak på egen bolig for skattleggingsperioden.

§ 7-10-28 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

  • mottakerens fødselsnummer og navn
  • opplysningspliktiges organisasjonsnummer og navn
  • samlet beløp som mottakeren har valgt å få som avregningsfradrag for skattleggingsperioden.

§ 7-10-29 Levering av opplysninger

  1. Opplysningene skal gis elektronisk.
  2. Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.