Generelt

Bestemmelsen gir regler om hvem som skal gi opplysninger om kjøp, salg, leie, utbetalinger mv. og hvilke opplysninger som skal gis. Den viderefører ligningsloven § 5-5.

Ved lov 20 des 2018 nr. 110 om endringer i skatteforvaltningsloven ble bestemmelsens første ledd andre setning om utleieformidleres rapporteringsplikt opphevet og erstattet med nytt niende ledd. Det ble også lagt til et nytt åttende ledd i bestemmelsen. Bestemmelsens tidligere åttende ledd er nytt tiende ledd. Bestemmelsens overskrift er endret. Det er gitt nye forskriftsbestemmelser.