§ 7-6 annet ledd

Opplysningene skal gis snarest etter at kontrakt er inngått, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. Opplysninger om arbeidets avslutning skal gis senest 14 dager etter avslutningen.

Nærmere regler om leveringsfrist er gitt i skatteforvaltningsforskriften § 7-6-5. Opplysningene skal gis på fastsatt skjema via Nettportalen for dette skjema.

§ 7-6-5 Leveringsfrist

  1. Opplysninger om oppdragstaker mv. skal gis snarest etter at kontrakt er inngått og senest innen 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.
  2. Opplysninger om arbeidstaker skal gis senest 14 dager etter arbeidstakers første arbeidsdag på oppdraget. Opplysninger om siste arbeidsdag for arbeidstakere skal gis senest 14 dager etter siste arbeidsdag.
  3. Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger senest 14 dager etter at endringen fant sted.
  4. Skattekontoret kan godta andre frister etter avtale med den som skal gi opplysninger.

§ 7-6-6 Leveringsmåte

Opplysningene skal gis til skattekontoret. Skattekontoret kan godta at opplysningene gis i en annen form enn ved bruk av fastsatt melding.