Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Betaling av trekk

Betaling av trekk reguleres av skattebetalingsloven.

Se nærmere omtale i Skattebetalingshåndboken kapittel 9 og 10.