Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Eiendom i Sverige er avgiftspliktig

  • Publisert:

1. januar 2005 ble arveavgiften opphevet i Sverige. Med virkning fra 24. august 2007 har Sverige trådt ut av den nordiske arveavgiftsavtalen. Dette kan ha betydning for arveavgiftsberegningen i Norge.

I henhold til artikkel 5 i avtalen mellom de nordiske land, kan fast eiendom arveavgiftsberegnes i det landet der eiendommen ligger. Selv om Sverige opphevet arveavgiften i 2005, har Norge ikke kunnet benytte seg av den subsidiære rett som ligger i artikkel 8 i avtalen om å avgiftsberegne norske statsborgeres eiendommer i Sverige.

Siden Sverige nå har trådt ut av avtalen, er ikke lenger norsk beskatningsrett begrenset. Dette betyr at fast eiendom i Sverige som eies av norske statsborgere, er arveavgiftspliktig i Norge (på lik linje med andre formuesobjekter) etter arveavgiftsloven § 1 fjerde ledd. Avgiftsplikten gjelder for rådighetserverv etter 24. august 2007.