Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Standard format for eksport av elektronisk journal

  • Publisert:

Skattedirektorat har fastsatt innholdet til standard format for eksport av elektronisk journal fra kassasystemer.

Dokumentasjon av formatene

Følgende dokumenter er fastsatt for Norwegian SAF-T Cash Register data.

Documentation - Generell dokumentasjon og introduksjon.
Technical description - Beskrivelse av dataelementer med eksempler.
Code lists – Standard kodeliste.

Se også https://github.com/skatteetaten/saf-t for kodelister og xml skjema.

Har du spørsmål kan du kontakte oss her.  

Se også publiserte spørsmål og svar på skatteetaten.no/kassasystem.

Andre formater

Norwegian SAF-T (Standard Audit File – Tax) består i tillegg av SAF-T Standardformat regnskap (SAF-T Financial).

SAF-T Standardformat regnskap (SAF-T Financial) inneholder i hovedsak kontospesifikasjoner (hovedbok), og kontospesifikasjoner (reskontro) for kunder og leverandører. For nærmere informasjon se Standardformat regnskap (SAF-T) Financial.