Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Forskrift om engangsavgift på motorvogner

  • Publisert:

Forskrift om engangsavgift på motorvogner