Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rundskriv

Forskrifter om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v

  • Publisert:
  • Avgitt 24.06.1971

Rundskriv nr. 16/avd. III om forskrifter om avregning av inngående avgift for samvirkeforetak m.v.

Last ned rundskrivet: