Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rundskriv

Rettssaksinstruksen - Instruks for utøvelsen av statens partsstilling på skatte- og avgiftsområdet

  • Publisert:

Fastsatt av Skattedirektoratet 10. januar 2019.