Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rundskriv

Rettssaksinstruksen - Instruks for utøvelsen av statens partsstilling på skatte- og avgiftsområdet

  • Publisert:

Fastsatt av Skattedirektoratet 10. januar 2019.