Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skatteavtalen med India – endring av kildeskattesatsen på royalty og tekniske tjenester

  • Publisert:

Kildeskattesatsen på royalty og tekniske tjenester i artikkel 13 i skatteavtalen med India er redusert fra og med 2006.

Finansdepartementet har i brev av 26. oktober 2006 uttalt:

”Ved note sendt fra Finansdepartementet via Utenriksdepartementet til indiske myndigheter 6. september 2006 ble det fastsatt at kildeskattesatsen i artikkel 13 for royalty og tekniske tjenester skal endres fra 20 % til 10 %. Endringen får virkning i Norge fra 1. januar 2006 og i India fra 1. april 2006. Vi ber om at dette gjøres kjent for likningsmyndighetene”