Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Høringsuttalelser

Skattedirektoratets høringssvar til Finansdepartementets høringer finner du på Regjeringens nettsider om høringer.