Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Arkivveiledningen er klar

  • Publisert:

Første versjon av arkivveiledningen er nå publisert. Kommunene skal bruke veiledningen i forberedelsene og oppgavene som må gjøres knyttet til arkiv før 1. november 2020.

Vi ber kommunene lese gjennom veiledningen og gjøre de nødvendige forberedelsene. Hensikten er å gi Skatteetaten tilstrekkelig dokumentasjon fra kommunene til å kunne utføre skatteoppkreveroppgavene etter 1. november 2020.

Eksterne leverandører av arkivløsninger og skanningtjenester skal bidra til å overføre dokumentkopier i pågående innkrevingssaker. Skatteetaten har besluttet å dekke kostnadene til arkivleverandørene og den eksterne leverandøren av skanning.