Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1034

Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner

Er du personlig næringsdrivende med skatteplikt til flere kommuner skal du levere RF-1034 som vedlegg til skattemeldingen. I skjemaet foreslår du fordeling av formue og inntekt mellom kommunene.

Næringsdrivande og aksjeselskap må levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Du som er næringsdrivande må levere elektronisk, men du kan nytte dette skjemaet som ei støtte når du fyller ut.