Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1452

Godkjenn eller avvis barnets navn

Er du far eller medmor og deler foreldreretten med mor, må du godkjenne navnevalget mor har meldt inn. 

Etter at du har logget inn, finner du skjemaet for å godkjenne eller avvise navnet i din meldingsboks.

footer/desktop/standard