Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1452

Godkjenn eller avvis barnets navn

Er du far eller medmor og deler foreldreretten med mor, må du godkjenne navnevalget mor har meldt inn.