Logg inn-teneste og PDF-skjema for 2019 finn du her midt i februar.

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1242

Næringsoppgave for billedkunstnere

Skjemaet skal leveres som elektronisk vedlegg til skattemelding for næringsdrivende, av billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige etter lov om årsregnskap mv.

Næringsdrivande og aksjeselskap må levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Har du årsregnskapsplikt etter regnskapsloven leverer du i stedet RF‑1167 «Næringsoppgave 2»

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) har slik årsregnskapsplikt hvis foretaket i året har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

Enkeltpersonforetak som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b kan levere Næringsoppgave 5.

 

Du som er næringsdrivande må levere elektronisk, men du kan nytte dette skjemaet som ei støtte når du fyller ut.