Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kan jeg bruke Næringsrapport skatt?

Næringsrapport skatt er en løsning som er ment for bedrifter med enkle skatteforhold. Skatteetaten anbefaler at du bruker denne løsningen hvis den passer for din bedrift.

Svar på mellom 1 og 6 spørsmål for å få vite om du kan benytte Næringsrapport skatt.