Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1452

Meld inn barnets navn

Når Folkeregisteret har sendt deg en henvendelse om å velge navn til barnet ditt, kan du melde det inn. Det gjelder kun ved førstegangs navnevalg.

Når den andre forelderen med foreldreansvar skal godkjenne navnevalget, kan dette også gjøres her.