Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1452

Meld inn barnets navn

Når Folkeregisteret har sendt deg en henvendelse om å velge navn til barnet ditt, kan du melde det inn. Det gjelder kun ved førstegangs navnevalg.

Når den andre forelderen med foreldreansvar skal godkjenne navnevalget, kan dette også gjøres her.