Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema Q-0199

Avtale om foreldreansvar

Skjema for å melde felles foreldreansvar eller endre foreldreansvar.

Last ned, fyll ut og send inn:

Hent avtale om foreldreansvar

Skjemaet ligger hos regjeringen.no. 

Du må legge ved en kopi av begge foreldrenes pass, førerkort eller annet ID-dokument som inneholder:

  • navn
  • fødselsdato
  • underskrift og bilde

Skjemaet sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

For at vi skal kunne registrere foreldreansvar må:

  • barnet være bosatt i Norge
  • begge foreldrene underskrive samme avtale
  • begge foreldrene være registrert som foreldre i Folkeregisteret
  • den originale avtalen sendes inn eller leveres (ikke en kopi)