Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1113

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Fristen for å søke er 31. mai.

Logg inn og lever RF-1113:

Søk om utsatt frist for levering

Søknader på vegne av næringsdrivende skal sendes elektronisk via RF-1113.

Søknaden må gjelde navngitte skattytere.

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer kan du få tvangsmulkt.

Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Kvitteringsmelding finner du i din innboks i Altinn