Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Bilsatser - Firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen


Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 56 000 for inntektsåret 2020, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvis standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav.