Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Sjokolade- og sukkervarer

Her finner du gjeldende og tidligere satser for avgift på sjokolade- og sukkervarer.


Sjokolade- og sukkervarer 21,22 kroner per kg