Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Koronavirus – viktig informasjon om tjenestetilbudet fra Skatteetaten

  • Oppdatert: 26.01.2021

Skatteetatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset.

Du må bestille tid

Hvis du skal møte opp på et skattekontor, må du bestille tid på forhånd.

Du må bruke munnbind

Du er selv ansvarlig for å ha med eget munnbind og slipper ikke inn uten.

Det er kun mulig å bestille tid for tjenester som krever personlig oppmøte.

Disse tjenestene inkluderer:

  • Søknad om skattekort for første gang – kun utenlandske statsborgere
  • Melding om flytting til Norge - for norske og utenlandske statsborgere
  • Bekreftelse av farskap
  • ID-kontroll – gjelder de som har fått norsk ID-nummer uten å ha møtt opp personlig på et skattekontor eller SUA-kontor

Ingen kontorer er åpne for drop in-besøk.

Er du utenlandsk arbeidstaker kan du velge å besøke Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim eller Kirkenes.

Du kan kontakte oss i andre kanaler

Ønsker du å kontakte oss, er vi tilgjengelig på telefon, Facebook og chat.

Kontakt oss

 

Dette må du gjøre som arbeidsgiver:

Dersom du har tenkt å bo i Norge i minst 6 måneder eller oppholde deg her sammenhengende i minst 6 måneder, skal du melde innflytting. Dette skjer vanligvis ved personlig oppmøte hos et skattekontor innen 8 dager etter innflytting.

Vi har begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur. Det gjelder fødselsattest, bostedsattest, registrerte opplysninger, foreldreansvar og vigselsattest.

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten.