Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

  • Oppdatert: 24.06.2020

Skatteetatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset.

Flere skattekontorer åpnet 2. juni

Publikumsmottaket ved flere skattekontorer åpnet 2. juni. Husk at du må bestille tid på forhånd.

Det er foreløpig kun mulig å bestille tid for utenlandske statsborgere som skal søke om skattekort for første gang, for norske og utenlandske statsborgere som skal melde innflytting til Norge, eller de som må møte personlig for å bekrefte farskap.

Er du utenlandsk arbeidstaker og du kan besøke oss i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim eller Kirkenes, kan du bestille tid på et SUA-kontor.

Du kan kontakte oss i andre kanaler

Ønsker du å komme i kontakt med oss, er vi tilgjengelig i andre kanaler, for eksempel på telefon, Facebook og chat.

ID-kontroll og skattekort for utenlandske arbeidstakere

ID-kontroll ved alle kontorer som utfører ID-kontroll, åpner igjen den 2. juni. Du må bestille tid på et SUA-kontor før du kan møte opp til ID-kontroll. Du kan også bestille tid på et skattekontor for ID-kontroll, dersom det ikke er SUA-kontor der du bor.

Dette må du gjøre som arbeidsgiver

Flytting til Norge

Dersom du har tenkt å bo i Norge i minst 6 måneder eller oppholde deg her sammenhengende i minst 6 måneder, skal du melde innflytting. Dette skjer vanligvis ved personlig oppmøte hos et skattekontor innen 8 dager etter innflytting. 

Attester som krever stempel og signatur

Vi har begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur. Det gjelder fødselsattest, bostedsattest, registrerte opplysninger, foreldreansvar og vigselsattest.

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten.