Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

  • Oppdatert: 15.03.2020

Skatteetatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset.

Kontorene er stengt, men du kan kontakte oss i andre kanaler

Som et tiltak for å hindre spredning av koronaviruset har Skatteetaten stengt publikumsmottaket ved alle skattekontor og servicesentrene for utenlandske arbeidstakere (SUA) inntil videre. Du kan heller ikke bestille time fram i tid.

Alle som har bestilt time på et Skattekontor eller Servicesenter for utanlandske arbeidstakere har fått beskjed om at timen er avlyst og bedt om å kontakte oss i andre kanaler. 

Ønsker du å komme i kontakt med oss, er vi tilgjengelig i andre kanaler, for eksempel på telefon og chat.

ID-kontroll og skattekort for utenlandske arbeidstakere

ID-kontroll ved publikumsmottakene på skattekontorene er stengt inntil videre, men det er opprettet en ny, midlertidig rutine for håndtering av ID-kontroll.

Dette må du gjøre som arbeidsgiver

ID-kontroll når ID-kontorene gjenåpner

Alle som tildeles D-nummer og skattekort uten fysisk ID-kontroll, må møte til ID-kontroll når ID-kontorene gjenåpner for publikum.

Skatteetaten tar kontakt med de det gjelder når publikumsmottakene gjenåpner og det kan foretas ID-kontroll ved fysisk oppmøte.

Attester som krever stempel og signatur

Vi har begrenset mulig til å utstedet attester som krever stempel og signatur. Det gjelder  fødselstattest, bostedsattest, registrerte opplysninger, foreldreansvar og vigselsattest.

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten.