Nytt format på skattekortet for 2018

 • Skriv ut

I skattekortet for 2018 er det endringer både i skattekortets innhold og hvordan de ulike lønnssystemene henter skattekortdata.

Flere trekkopplysninger

Fra og med inntektsåret 2018 vil skattekortet inneholde én eller flere trekkoder som arbeidsgiver/pensjonsutbetaler skal trekke etter. Det er fem trekkoder for lønn og én for pensjon.

Trekkodene for lønn er;

 • lønn fra hovedarbeidsgiver
 • lønn fra biarbeidsgiver
 • lønn til utenlandsk borger
 • lønn til utenlandsk borger som grensegjenger
 • lønn til utenrikstjenestemann.

Trekkode for pensjon er;

 • pensjon.

I tillegg finnes det egne trekkoder som kun NAV skal benytte;

 • lønn fra NAV
 • pensjon fra NAV.


I hver av trekkodene vil det ligge et skattetrekk i form av et tabelltrekk, prosenttrekk eller frikort med eller uten beløpsgrense.

Hvordan ser skattekortet ut

En vanlig lønnsmottaker vil ha et skattekort med tre trekkoder for lønn;

 • lønn fra hovedarbeidsgiver
 • lønn fra biarbeidsgiver
 • lønn fra NAV.Trekkoden lønn fra NAV brukes ved utbetaling av sykepenger, dagpenger, uføretrygd mv fra NAV.

Pensjonister vil ha skattekort med trekkodene pensjon og pensjon fra NAV.

En person som har både lønn og pensjon skal ha et skattekort som inneholder trekkodene for lønn og pensjon. Mangler for eksempel trekkode for pensjon, må skattekortet endres så det tar høyde for både lønn og pensjon.

Hva skal du som arbeidsgiver gjøre

Dersom du er hovedarbeidsgiver skal du trekke etter trekkoden lønn fra hovedarbeidsgiver. Dersom du er biarbeidsgiver skal du trekke etter lønn fra biarbeidsgiver.

Skal du utbetale lønn av mer spesiell art, skal du trekke etter de andre trekkodene for lønn, som tidligere beskrevet.

Det er en egen trekkode som skal brukes ved lønnsutbetaling til arbeidstaker som kun skal betale trygdeavgift. Dette vil i hovedsak gjelde utenlandske borgere som tilhører gruppene flyvende personell, landtransport og lottfiskere.

Det er også en egen trekkode for grensegjengere.

Dersom relevant trekkode mangler, håndteres det som manglende skattekort. Skal det utbetales lønn og det mangler trekkode for lønn, skal det trekkes 50 prosent. Skal det utbetales pensjon og det mangler trekkode for pensjon, skal det trekkes 30 prosent.

Arbeidsgivere eller pensjonsutbetalere som oppdager at det mangler riktig trekkode i forhold til aktuell utbetaling, må be den ansatte eller ytelsesmottaker om å endre skattekort.

Skattekortforespørsel fra lønnssystem

Alle lønnssystemer som henter skattekortdata må gjøre tilpasninger før de kan hente skattekortene for 2018. Skatteetaten har over lengre tid hatt tett dialog med alle leverandører av slike systemer for å sikre at tilpasningene blir ferdig i tide. Dersom du har spørsmål om dette, anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør

Mer informasjon

Den 15. desember ble det bli lagt ut informasjon om nytt skattekort for 2018.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.