Lag KID-nummer

  • Skriv ut

Her kan du få laget KID-nummer for innbetaling av merverdiavgift.

Du kan lage et KID-nummeret du kan brukes til innbetaling av merverdiavgift. Du kan bruke dette hvis du ikke har KID tilgjengelig i altinn.no eller ikke har mottatt betalingsinformasjon fra skattekontoret.

Vi bruker organisasjonsnummer for å finne ut hvem som har betalt og termin for å finne ut hvilket krav som skal betales.

Hvis bedriften har flere organisajonsnummer må du bruke organisasjonsnummeret som er knyttet til merverdiavgiftsplikten.

Hvis du skriver feil KID-nummer, organisasjonsnummer eller termin når du skal betale, kan innbetalingen bli forsinket.

Betal til:        

Merverdiavgift - Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38,  4891 Grimstad


Kontonummer med KID-nr: 7694 05 18888

IBAN-nr - NO5876940518888

Dersom du ikke har konto i norsk bank, må du benytte følgende Iban/Swift-adresse:  BIC/SWIFT: DNBANOKK.

Kontonr uten KID-nr: 7694 05 17075

IBAN-nr: NO2476940517075

  •  
  •  
  •  
  •  

  • Ditt KID-nummer er:

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.