Fradrag for merverdiavgift

  • Skriv ut

Du kan du få fradrag for merverdiavgiften du har betalt. Dette gjelder kun for virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Retten til fradrag kan også gjelde når du selger varer og tjenester som er fritatt for beregning av merverdiavgift.

For at du skal ha rett til fradrag, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Varene og tjenestene skal brukes i virksomheten
  • Selgeren har beregnet merverdiavgift av varen eller tjenesten
  • Merverdiavgiften må stå på av kvitteringen (eller annet salgsdokument)
  • Du du må kunne vise frem salgsdokumentet ved kontroll
  • Virksomheten må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Fradragsretten gjelder ikke når

  • Du har kjøpt noe som er til privat bruk
  • Du har kjøpt noe som er til bruk i virksomhet med omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven

Det finnes noen flere unntak fra retten til fradrag. Disse er definert i merverdiavgiftsloven § 8-3.

Delvis fradragsrett for merverdiavgift

Hvis du driver en bedrift med en virksomhet både i og utenfor merverdiavgiftsloven, kan du ha delvis fradragsrett.

Eksempel på delvis fradragsrett

Du driver med musikkundervisning og salg av musikkinstrumenter til elevene. Du kjøper inn en kopimaskin til bruk i virksomheten. Du kan bare føre fradrag for den delen av virksomheten som gjelder salg av musikkinstrumenter. Du må beregne fradraget for merverdiavgift ut fra hvor stor del av omsetningen de ulike delene har.

Fradragsretten gjelder kun for merverdiavgift på varer og tjenester du kjøper inn. Dette kalles inngående merverdiavgift.

Fradrag for merverdiavgift på kjøp før registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Virksomheter har rett til fradrag for merverdiavgift på mange varer og tjenester som er kjøpt inntil tre år før de registrerte seg i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kalles tilbakegående avgiftsoppgjør. Vi forutsetter at anskaffelsene er til bruk i virksomheten.

Bedrifter og organisasjoner kan føre fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som ikke er solgt videre før registreringen.

Du kan kreve tilbakegående avgiftsoppgjør kan ved å endre tidligere leverte mva-meldinger. Du gjør dette ved å sende inn en tilleggsoppgave for terminen da du ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.