Næringskalkulator 2016

Næringkalkulatoren benyttes for å beregne formuesverdi for ikke-utleid næringseiendom.

Kalkulatoren gjelder for inntektsåret 2016 og gir deg formuesverdien og verdiene som må hentes fra Skatteetaten når du fyller ut post 276 i RF-1098 Formue av næringseiendom (alle leveringsformer). Kalkulasjonsfaktor vises i kalkulatoren når beregningen er foretatt.

Næringskalkulator for inntektsåret 2017 finner du her.

Det oppgis hvilken kommune næringseiendommen ligger i.

Det skal krysses av for hva eiendommen i hovedsak benyttes til (eiendomstype). Dersom eiendommen benyttes til flere av alternativene for avkryssing, angis hva det i hovedsak benyttes til (regnet ut fra størst andel av samlet areal).

For eiendom hvor bygning utgjør eiendommens hovedfunksjon skal bygningsarealet oppgis. Det er valgfritt hvorvidt bygningens bruttoareal (BTA) eller bruksareal (BRA) benyttes. BTA utgjør bruttoareal, inklusiv yttervegger (utside av utvendig kledning). BRA utgjør bruttoarealet minus areal som opptas av yttervegger.

For eiendom hvor tomt/grunnareal utgjør eiendommens hovedfunksjon skal summen av tomtearealet og bygningsarealet oppgis.

Kopier/skriv inn dette i post 276 i RF-1098:

Beregnet utleieverdi: Eiendommens areal og beregnet kvadratmeterleie multiplisert med faktoren 0,9 (for å redusere grunnlaget med 10 % eierkostnader) dividert på kalkulasjonsfaktoren.

Beregnet kvadratmeterleie avhenger av eiendomstypen, areal og geografisk sone (kommune). Beregnet kvadratmeterleie bygger på innrapporterte data om utleide næringseiendommer.

Kalkulasjonsfaktor: Fastsettes av Skattedirektoratet for det enkelte inntektsår (0,063 for 2016)

Formuesverdi: Formuesverdi for eiendommen utgjør 70 prosent av beregnet utleieverdi (som hentes fra post 276).

x x 0,9

=

x 0,8 =Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.