Bestill time på skattekontoret

  • Skriv ut

Nå kan du bestille tid for veiledning på skattekontorene. Det gjøres oppmerksom på at det settes av 15 minutter til hvert forhåndsbestilte besøk.

Henvendelser som krever ID-kontroll er de eneste sakene som krever personlig oppmøte på et skattekontor.

Skulle du likevel ønske å snakke med oss personlig vedrørende skatt, avgift og folkeregistrering kan time bestilles.

Vi tilbyr både "drop-in" og timebestilling, men vi gjør oppmerksom på at bestilte timer vil prioriteres og gi kortere ventetid ved kø.

Du kan bestille time for neste dag frem til kl. 24.00. Etter kl. 24.00 kan du bestille time fra andre påfølgende dag. Time kan bestilles inntil 14 dager frem i tid.

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser løses i skranken på skattekontoret og det settes av et kvarter for hvert forhåndbestilt besøk. De fleste sakene løses innenfor dette tidsintervallet. Skulle det være behov for mer veiledning, avtales det ny tid ved oppmøte.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.