Bestill tid på skattekontoret

  • Skriv ut

Nå kan du bestille tid for veiledning på skattekontorene. Det gjøres oppmerksom på at det settes av 15 minutter til hvert forhåndsbestilte besøk.

Henvendelser som krever ID-kontroll er de eneste sakene som krever personlig oppmøte på et skattekontor.

Vi gjør oppmerksom på at de fleste sakene kan løses ved å kontakte oss på telefon 800 80 000. Skulle du likevel ønske å snakke med oss personlig vedrørende skatt, avgift og folkeregistrering kan tid bestilles.

Vi tilbyr både "drop-in" og forhåndsbestilling av tid på alle kontorer, bortsett fra skattekontoret på Hamar og Sandvika. Disse to tilbyr kun forhåndsbestilling av tid.

Vi gjør oppmerksom på at forhåndsbestilt tid vil prioriteres og gi kortere ventetid ved kø.

Avtale kan bestilles inntil 14 dager frem i tid.

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser løses i skranken på skattekontoret og det settes av et kvarter for hvert forhåndbestilt besøk. De fleste sakene løses innenfor dette tidsintervallet. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.