MVA-meldingen

  • Skriv ut

Skattemeldingen for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Hvem skal levere mva-meldingen?

Det er ingen endringer fra dagens omsetningsoppgave. Virksomheter som etter loven skal være merverdiavgiftsregistrert skal levere mva-meldingen. I Enhetsregisteret finnes opplysninger om hvilke virksomheter som er mva-registrert.

Når kommer mva-meldingen i bruk?

Mva-meldingen skal brukes for all merverdiavgift som bokføres i 2017. Det betyr at regnskapsføringen må tilpasses mva-meldingen fra 1. januar 2017. Første innsending på ny mva-melding vil være 1.termin 2017.

Transaksjoner for 2016 skal rapporteres i omsetningsoppgaven for 2016, selv om terminforfall er i 2017.

Hvilke omsetningsoppgaver erstattes?

Alle oppgavene endrer navn, men bare RF-0002 og RF-0004 får store endringer med nye og endrede poster. RF-0005 får en oppsplitting av post 1 i fjernleverbare tjenester og innenlands kjøp av klimakvoter/gull.

Nye navn:

  • RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift – alminnelig næring
  • RF-0004 Skattemelding for merverdiavgift - primærnæring
  • RF-0005 Skattemelding for merverdiavgift – omvendt avgiftsplikt
  • RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Du kan se mva-meldingene her. Her er også en oversikt over sammenhengen mellom postene i omsetningsoppgaven og mva-meldingen.

Hva er endringene i mva-meldingen (RF-0002 og RF-0004)?

Vi skiller mellom innland og utland. Derfor er poster i omsetningsoppgaven splittet på flere poster i mva-meldingen. For eksempel er post 3 og post 7 splittet i flere nye poster.

Se speilet som viser sammenhengen mellom gamle og nye poster.

Fordi innførselsmerverdiavgift for varer nå skal med i mva-meldingen, er det lagt til tre nye poster:

  • post 9 Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 %
  • post 10 Innførsel av varer, og beregnet avgift 15 %
  • post 11 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av.

I post 11 fører du bare grunnlaget for merverdiavgift, men du skal ikke beregne avgift av det.

Har du fradrag for innførselsmerverdiavgiften, skal du føre dette i post 17 og 18.

Gå til mva-melding, i høyremenyen under "Veiledning og hjelp" finner du mer informasjon om postene i mva-meldingen. 

Hvordan skal mva-meldingen leveres?

Mva-meldingen leveres enten på fil fra regnskapssystemet, eller ved direkte registrering i Altinn.

Vil mva-meldingen finnes på engelsk?

Ja, RF-0002, RF-0004 og RF-0005 finnes i engelsk versjon. Velg engelsk versjon av våre nettsider for å se disse.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.